Innmelding

Alle medlemskap refererer til SGK Laglov, og medlemmer bes være oppmerksomme på disse. Alle utmeldinger og endringer må forekomme innen 31/12 for å være gjeldende for kommende sesong (paragraf 4.2). Utmelding sendes per mail til Kim Sem-Henriksen.

Oversikt over gjeldende priser finnes her.