Etikette & Booking-regler

Golfbanen er til glede for alle; medlemmer, gjester og samarbeidspartnere. Som medlem av Stavanger Golfklubb opptrer man etter visse normer og regler. Vis hensyn og følg de enkle retningslinjene.

Innhold

1. Booking av tee time
2. Sikkerhet først
3. Ta vare på din bane
4. Handicap-begrensning
5. Rundetider
6. Kleskode
7. Hund på banen
8. Avtalevilkår for forhåndsbetaling
9. Betingelser knyttet til medlemskontingent


1. Booking av tee time

 • Alle starttider bookes i Golfbox eller via Proshop
 • Større grupper bes kontakte administrasjonen for tilgjengelig tid. Alle grupper vil bli forhåndsfakturert 2 uker før spill.
 • På travle dager kan flighter slås sammen for å gjøre plass til flere spillere. Endringen vil være på max +/- 20 minutter
 • Alle starttider skal bekreftes i proshop ved ankomst eller via Gimmie app
 • Har du en starttid og du ikke har anledning til å spille, så er det din plikt og fjerne deg selv fra starttiden.
 • Book kun inn de spillere som faktisk skal spille i din starttid.
 • Dersom banen er stengt, pga frost eller lignende så utgår din starttid. Du må da selv slette din tid og booke ny.
 • Medlemmer kan booke 7 dager frem i tid.
 • Gjester kan booke 3 dager frem i tid.
 • Starttider offentliggjøres kl 0900 hver morgen.
 • Medlemmer kan ha max 3 aktive bookinger.
 • Medlemmer vil ved 1.gangs no-show motta advarsel. Ved 2.gangs no-show vil man bli belastet med 1 greenfee. Gjester vil bli belastet med 1 greenfee ved no-show.
 • Har du en bedrifts voucher? Denne innløses direkte i Golfbox ved booking.
 • Greenfee kan betales direkte i Golfbox ved bruk av kredittkort, Vipps eller GolfMore kode.

⌃ Tilbake

2. Sikkerhet først

 • Rop FORE med en gang du ser at ditt slag kan være til fare for andre.
 • Sett alltid din golfbag fra deg i den retning du skal.
 • Følg stier fra green til neste tee. Det er ikke tillatt å gå i mot spilleretningen når man forlater et hull.
 • Ikke spill inn på green dersom flagget er ute og arbeid pågår
 • Banemannskapet har fortrinnsrett på banen

⌃ Tilbake

3. Ta vare på din bane

 • Reparer nedslagsmerker og gjør det korrekt. Ta gjerne TO.
 • Kast sneiper og snus i søppelbøtter som finnes på hvert tee sted, ikke på gresset!
 • Legg tilbake oppslått torv, og trykk godt ned i underlaget.
 • Rak bunkeren etter deg og legg alltid raken i bunkeren med hode i spilleretningen.
 • Spillere med tralle bes plassere dem i god avstand fra green.
 • Det er IKKE tillatt å trene på banen.

⌃ Tilbake

4. Handicap-begrensning

 • Max handicap grense per gruppe er 165.
 • Max 3 spillere med over 36 i handicap per gruppe.
 • Torsdag mellom 15:30 og 17:00 er reservert for medlemmer som spiller medal og fra handicap 28 og lavere.

⌃ Tilbake

5. Rundetider

 • 4-ball 3 timer 50 minutter
 • 3-ball 3 timer 30 minutter
 • 2-ball 3 timer 10 minutter

⌃ Tilbake

6. Kleskode

Vi anbefaler medlemmer og gjester til å kle seg i klær tilpasset golf. Det viktigste for Stavanger GK er at du spiller i klær som er komfortable for deg, men som ikke er støtende for andre spillere. 

Golfsko anbefales for ditt spill, men er ikke et krav. 

⌃ Tilbake

7. Hund på banen

Det er tillatt og ha med hund i bånd under spill. Hunden er ditt ansvar og skal ikke være sjenerende for andre på banen. Sjekk med din flight at det er ok for alle spillere.

Merk: Det er ikke tillatt med hund under turnering.

⌃ Tilbake

8. Avtalevilkår for forhåndsbetaling

Avtalevilkår ved bestilling av greenfee, turnering, kurs, simulator eller pro-time.

Innledning
Ved bestilling av greenfee, turnering, kurs, simulator eller protime via Golfbox eller sgk.no aksepterer bestiller denne avtalen. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og klubben. Ved bestilling av greenfee, turnering, kurs, simulator eller protime er det påkrevd med forhåndsbetaling. Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller som fremgår av denne avtalen.

Refusjon
Klubben refunderer det som er forhåndsbetalt dersom:
– banen/simulatoren er stengt når greenfeespilleren har starttid
– stengt bane eller andre grunner medfører at turneringen blir avlyst
– stengt bane eller det foreligger andre forhold hos klubben eller treneren som medfører at bestilt protime eller kurs blir avlyst

Beslutning om å stenge banen (golfbanen og/eller treningsområdet) og/eller simulatorsenteret fattes av klubben når dette finnes nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Banen/simulatorsenteret kan bli stenget eller gjenåpnet med kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på klubbens nettsider eller som melding til den enkelte spiller. Ved stengt bane/simulatorsenter vil klubben ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for utgifter eller tap som spilleren har hatt eller får utover det beløp som er forhåndsbetalt til klubben (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over).

Endring av bestilling
– Greenfeespillere kan endre bestilt starttid inntil 24 timer før oppsatt starttid. Retten til å endre starttiden forutsetter melding til klubben senest 24 timer før oppsatt starttid. Starttiden kan enten bookes til en ny ledig starttid eller omgjøres til en personlig greenfeebillett. Opprinnelig starttid kan ikke endres mer enn to ganger. Endringer kan ikke skje senere enn 24 timer før oppsatt spilletid. Ubrukte greenfeebilletter slettes ved utløp av dennes angitte gyldighetsperiode.
– Turneringsdeltagere kan melde seg av en turnering inntil utløpet av oppgitt påmeldingsfrist. Betalt startkontingent og evt. greenfee vil bli refundert. Etter påmeldingsfristen har spilleren ved eventuell avmelding ikke rett til refusjon.
– Simulatortimer kan endres inntil 24 timer før oppsatt tid. Protimer kan endres, men ikke mer enn to ganger. Retten til å endre tiden forutsetter melding til klubben senest 24 timer før oppsatt protime. Kurs kan endres tilsvarende dersom det er satt opp tilsvarende kurs frem i tid der det er ledig plass.

Ansvar
De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, klubbens eiendom osv.)

⌃ Tilbake

9. Betingelser knyttet til medlemskontingent

 • Alle medlemskap refererer til SGK Laglov, og medlemmer bes være oppmerksomme på disse.
 • Årskontingenter for inneværende sesong blir presentert på årsmøte som avholdes innen utgangen av mars måned.
 • Utmeldingsfrist for Stavanger GK er satt til 31.12 for kommende sesong. Dette gjelder også eventuelle endringer av medlemskap uten medisinsk grunnlag
 • Medlemmer som velger å betale per mnd, er pliktig for å betale for alle 12 mnd på lik linje som dem som velger å betale med 1 faktura.
 • Månedsbetaling er en oppdeling av kontingent, og hele summen skal være innbetalt innen desember.
 • Dersom etter 2 måneder, et medlem ikke har betalt sin månedlige avgift, vil medlem overføres til 1 faktura og deretter faktureres for hele kontingenten.
 • Spørsmål angående innbetaling av årskontingent bes sendes til klubbens regnskapsfører Anne Tjørhom Østbø.
 • Utmelding sendes per mail til Kim Sem-Henriksen.

⌃ Tilbake


Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen

RSS Banestatus