Klubbmestere

År

Herrer

Damer

2017 Christopher Juvkam Rikke Nordvik
2016 Magnus Jepson Rikke Nordvik
2015 Magnus Jepson Julie Aas Nordin
2014 Petter Mikalsen Heidi Q. Carlsen
2013 Sondre E. Ronold Marthe Wold
2012 Petter Mikalsen Marthe Wold
2011 Magnus Jepson Marthe Wold
2010 Aksel K. Olsen Susanne Jepson
2009 Aksel K. Olsen Camilla Klovning
2008 Eirik Tage Johansen Debora Galtung
2007 Magnus Jepson Heidi Q. Carlsen
2006 Magnus Jepson Camilla Klovning
2005 Are Å. Friestad Lise Lørup
2004 Joakim Knag Karoline Stavnem
2003 Nic Jepson Karoline Stavnem
2002 Christopher Juvkam Karoline Stavnem
2001 Eirik Tage Johansen Susanne Jepson
2000 Eirik Tage Johansen Camilla Klovning
1999 Eirik Tage Johansen Solfrid Foseide
1998 Eirik Tage Johansen Susanne Jepson
1997 Gunnar Løvik Susanne Jepson
1996 ikke avholdt Unni Næss
1995 Tom Fredriksen ikke avholdt
1994 Ådne Stensland Rosaleen Hockey
1993 Gunnar Løvik Reidun S. Røed
1992 Rune Håversen Solfrid Foseide
1991 Ådne Stensland Sigrun Øverland
1990 ikke avholdt ikke avholdt
1989 Rune Håversen ikke avholdt
1988 Jan Egil Nærland ikke avholdt
1987 Rune Håversen ikke avholdt
1986 ikke avholdt ikke avholdt
1985 Tom Fredriksen Elin Malde
1984 Ådne Stensland Reidun S. Røed
1983 Svein Knutsen ikke avholdt
1982 Tore Chr. Sviland ikke avholdt
1981 ikke avholdt ikke avholdt
1980 Per Berge ikke avholdt
1979 ikke avholdt ikke avholdt
1978 Tore Chr. Sviland Reidun S. Dirdal
1977 Per Berge ikke avholdt
1976 ikke avholdt ikke avholdt
1975 Svein Knutsen Reidun S. Dirdal
1974 Dagfinn Klovning
1973 Svein Knutsen ikke avholdt
1972 Buddy Shrader ikke avholdt
1971 ikke avholdt ikke avholdt
1970 ikke avholdt ikke avholdt
1969 ikke avholdt Reidun Stensland
1968 Svein Knutsen Sigrun Øverland
1967 ikke avholdt ikke avholdt
1966 ikke avholdt ikke avholdt
1965 ikke avholdt ikke avholdt
1964 ikke avholdt Reidun Stensland
1963 ikke avholdt Rigmor Hamre
1962 Svein Knutsen Reidun Stensland
1961 Trygve Hamre Inger Paaske
1960 Svein Knutsen ikke avholdt
1959 Kjell Øverland Rigmor Hamre
1958 Torolf Smedvig R. Gowart-Olsen