Styret og Komitéer

STYRET
Kjersti Jæger (leder)
Alf Christian Thorkildsen (nestleder)
Gro Sverdrup Kleppestø
Karen Thorsen Vatnamot
Magnus Oliver Jepson
Geir Haug
Ole Berge Ramsnes

BANEKOMITÉ
Bernt Malmo (leder)
Viggo Dybsland Olsen
Espen Samuelsen
Einar Sunde
Bente Soltvedt
Terje Sikveland
Magnus Oliver Jepson (Styrets rep.)

TURNERINGSKOMITÉ
Nina Middelthon (leder)
Lars Vinje
Tor Eivind Festervoll
Sigrun Lilleløkken
Neil Mckay Fraser
Frode Kleppestø
Anette Æsøy
Leif Einar Øverland
Tore Tollefsen
Johnny Nordahl Prøis
Tor Lorentzen – Styr
Astrid Elise Haugen
Gro Sverdrup Kleppestø (Styrets rep.)

Onsdagsslicen
Inger Mydland (leder)
Tone Arild
Jan Helge Hansen
Berit Gilje
Johnny Nordahl Prøis
Eldbjørg Sanni
HANDICAPKOMITÉ
Tore Tollefsen (leder)
Anette Æsøy
Tor Eivind Festevoll

JUNIOR OG ELITEKOMITÉ
Torbjørn Næss (leder)
Tore Mikalsen (nestleder)
Steinar Tønnesen
Katrine Eide
Asle Norvik
Jan Kjetil Nystøm
Kjetil Ingebretsen
Ole Berge Ramsnes (Styrets rep.)

DAMEKOMITÉ
Anne Friis-Thommassen (leder)
Birthe Nylund Sundt
Reidun Wold
May Tove Vistnes
Åse Janet Høie Tysse
Karen Thorsen Vatnamot (Styrets rep.)

SENIORKOMITÉ
Dagfinn Klovning (leder)
Michael Oram
Solfrid Foseide
Lisbeth Sverdrup Schmith
Rein Brand
Bodil Borgen
Geir Haug (Styrets rep.)

TRIVSELSKOMITÉ
Thorbjørn Nyland (leder)
Tore Dalheim
Anne Ferkingstad

REDAKSJONSKOMITÉ
Nina Tjomsland (leder)
Ellen Jepson
Geir Haug
Dag Svihus
Thor-Jørgen Skjelbred
KONTROLLKOMITÉ
Leif Ramsnes (leder)
Jan Kjetil Nystrøm

VALGKOMITE
Arnfinn Orten (leder)
Gunn Gadeholt
Odd Engelsgjerd
Anna Terese Lekvam

Kontrollkomité
Leif Ramsnes
Jan Kjetil Nystrøm