Program 2018

Damedag holdes hver mandag. Det er mulig å spille hele dagen, men fra 16:24-16:56 er starttid reservert inntil 24 timer i forveien til kun damer.

Mandag 23.04 – Åpningsturnering 9 hulls scramble + sosial sammenkomst m/mat

Fredag   04.05 – Maikatt, stableford turnering + sosial sammenkomst m/mat

Mandag 28.05 – 9 hulls scramble m/premiering for mai + sosial sammenkomst m/mat

Mandag 25.06 – 9 hulls scramble m/premiering for juni + sosial sammenkomst m/mat

Mandag 27.08 – 9 hulls scramble m/premiering for juli og august + sosial sammenkomst m/mat

Mandag 01.10 – Avslutningsturnering 9 hulls scramble m/premiering for september + sosial sammenkomst m/mat

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer

Åpen
Vinter
Vinter
Åpen 
Stengt
Åpen

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

FROSTVARSEL
Ved frost vil banen holdes stengt