Reiseregler for Junior og Elite

Alle reiseregninger sendes SGK ved Frode Vassbø og kopi (mail) til Gruppeleder for å få utbetaling av støtte – må sendes innen 30 virkedager ellers frafaller støtte.

For 2019 er følgende kriterier innført for å oppnå reisestøtte til Srixon tour:

Det gis reisestøtte minus egenandel (kr 2000,- pluss påmeldingsavgift) for alle kvalifiserte i Srixon 13-15.

Egenandel er kr 2000 pluss påmeldingsavgift gjelder i følgende tilfeller:

 • Alle Srixon tour turneringer i året man blir 16 år (begynner 1. år på videregående)
 • Alle Srixon tour turneringer første år man klarer å kvalifisere seg
 • For de som skal starte i 2. eller 3. året på videregående (17-18 åringene) i første periode Srixon tour og deretter, er hovedregelen at man må være topp 40 på order of merit eller ha en topp 30 plassering (gutter) eller topp 18 order of merit eller ha oppnådd en topp 12 plassering (jenter). Dette kravet gjelder også første periode for siste års juniorer

I tillegg vektlegges ved vurdering av reisestøtte: Holdninger, motivasjon, treningsiver, prestasjoner for øvrig og skjønn. Vurderinger rundt dette ivaretas av sportslig utvalg.

For de som ikke oppfyller ovenstående kriterier gis anledning til å reise med klubben, men da med egenandel kr 4000,-  pluss påmeldingsavgift.

Turnering (NC og internasjonalt for Elite jr. spillere, NC for Elite Bredde spillere) skal godkjennes skriftlig (mail, sms) på forhånd av Pro/Sportslig Utvalg for å oppnå økonomisk støtte – dette er en individuell vurdering.

 • Det reises på rimeligste måte
 • Det forventes at det samarbeides om reisen
 • Husk, ingen har krav på støtte, man belønnes..

Norgescup (inklusivt norgesmesterskap) med stort startfelt gjelder følgende kriterier for økonomisk støtte:

 • OoM på Srixon Tour: topp 10 for jenter, topp 20 for gutter
 • Tilhørende i Elite eller Elite jr. gruppen
 • Alder vs ferdigheter
 • Skjønn

Videre gjelder:

 • For Norgescup må man være i Elite eller Elite jr. før å oppnå støtte
 • Det gis ikke støtte til Region Tour (gjelder også «mandagskval» til NM)
 • For å få støtte til internasjonale turneringer må man være i toppen av NC eller Srixon Tour eller topp 2500 på WAGR. Godkjennes skriftlig av Sportslig Utvalg eller Pro før reise.
 • Det kan bare spilles en turnering opp

Egenandel Srixon kr. 2650,- (2000+650). Resten dekker klubben.

Norgescup dekkes inntil kr. 3000,- (kun utgifter for reis og hotell mot regning). Det skal reises på billigste måte og reise sammen når mulig.

Internasjonale turneringer som ikke dekkes av NGF dekkes inntil kr. 4000,-(reis+hotell mot regning). Godkjennes skriftlig av Pro/SU før reise.

Max antall nasjonale turneringer med økonomisk støtte fra klubben er 12 (inkluderer Srixon, NC samt andre nasjonale og et mindre antall internasjonale turneringer).

For profesjonelle spillere gjelder egne støtte regler.

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen

RSS Banestatus