Strategi for junior- og elitearbeidet

 Vi er blant landets ledende klubber i utvikling av golfspillere.

Klubben skal rekruttere og ha et godt tilbud til juniorspillere på alle nivå. Bredde gir grunnlag for å være en klubb for alle, samtidig som det er en forutsetning for å kunne rekruttere og utvikle spillere på elitenivå.

Stavanger Golfklubb representerer forbilder og rollemodeller i et miljø som fremmer vennskap, glød og spillerutvikling.

Mål 1. Et positivt og inkluderende miljø med fokus på både bredde og topp.

Rekruttere bredt og beholde spillerne. Sikre at vi er tidlig nok ute med et godt tilbud som fanger opp og gir et tilbud til de yngste.

Sikre rekrutteringen inn i våre satsingsgrupper, med en god balanse mellom gutter og jenter.

Gjennomføre minst seks sosiale fellesarrangementer i løpet av året.

Rekruttering av 50 nye juniorer per år, ref SGKs målsetting.

Mål 2.  Gode sportslige resultater

Øke antall turneringsspillere på alle nivå

Egne spillere på landslaget

Ta medaljer i NM

Mål 3. Gode treningsfasiliteter, treningsopplegg og trenere i utvikling

Arbeide for forbedring av nærspillområde og range

Arbeide for at flest mulig spillere skal ha egne mål- og handlingsplaner.

Mål 4. God organisering av juniorarbeidet.

Deling av ansvaret ift:

  • Rekruttering av de yngste/nybegynnere
  • Yngre runner up
  • Junior
  • Elite junior

Aktiv deltakelse og arbeid i Sportslig utvalg.

Mål 5: God økonomi.

Økonomiske rammebetingelser og betingelser for øvrig som muliggjør visjonen.

Mål 6. God kommunikasjon, internt og eksternt.

En profil som støtter visjonen

Skape identitet og samhold.

Markedsføre klubbens juniorarbeid og –tilbud internt og eksternt.

Behov for utarbeidelse av infomateriell etc.

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen