Bli medlem i Stavanger Golfklubb

Fra 1.August vil vi starte vår innmeldings-kampanje for høst sesongen og videre inn til 2018 sesongen.

Fritt spill ved innmelding for alle golfere over 26 år, innmeldingsavgift gjelder.

For alle andre alders kategorier gis 50% avslag på års-kontingenten. Dette gjelder også studenter med gyldig studentbevis.

Ta kontakt med Kim på kim@sgk.no for mer informasjon eller se sgk.no/medlemskap