Åpne greener

Frosten har gitt seg for denne gang og vi har åpnet greenene igjen.
Neste frost periode er meldt natt til tirsdag neste uke, slik at vi satser på å ha greenene åpne frem til den tid.