Ekstraordinære lokale regler i Åpningsuken

I dag åpner vi våre greener etter en lang ventetid. Vi ser at golfbox har fullt seg bra opp og det er mange spillere som er klar for sin første runde denne uken.

Ettersom vinteren har vært lang i år så er veksten på banen noe forsinket som vi ber spillere ta hensyn til. Nå som været har snudd så vil veksten i gresset skyte fart og banen vil bli så god som vi ønsker den. I startfasen vil det være noen tillegg i våre lokale regler som spillere bør vite om for å nye sin første runde for året.

De vil bli hengt opp på 1.tee og være gjeldene så lenge de henger der.

 • GUR pinner og hvit spray
  • Vi har gjort en del arbeid i vinter, både på fairway og grøfter. Dette vil bli merket med GUR pinner og hvit spray for de områdene det gjelder. Normale regler for fritak her med nærmeste punkt for fullt fritak.
 • Hull 13
  • Her har vi sådd ny fairway som per i dag ikke er spillbar. Vi setter opp 4 droppesoner der man velger den nærmeste dersom man havner inn i GUR område.
 • Jordmasser
  • Enkelte plasser på banen vil dere se hauger med jord. Dette gjelder i roughen. Grunnen til de er der er for å dekke over stein i dage. Over den neste uken vil vi jevne dette ut i roughen og det vil bli usynlig. Innen den tid så er det fri drop dersom ballen ligger i en av disse eller at din naturlige sving blir hindret.
 • Hjulspor
  • I noen rough områder er det per i dag ennå tegn til hjulspor. Dette er helt vanlig ved oppstart av sesongen, men treg vekst i gresset gjør at på enkelte plasser har de ikke jevnet seg ut ennå. Her gis og fri drop til nærmeste punkt.
 • Matter
  • Vi flytter i dag(onsdag 18/4) utslagsmattene bakover på gresstee for å forlenge banen. Matter vil bli lagt på tee 46 og 56. Dette gjør da banen hcp tellende.

Ønsker alle en god sesong.

Spør oss gjerne om lokale regler dersom uklart.

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen