Drenering på driving range

I dag vil driving range holdes stengt frem til 14:30 pga drenering på rangen. Dette gjøres slik at vi unngår unødvendig plugging av baller og at vi mister dem.