Uke 39

I løpet av uke 39 vil det være pipehull lufting på enkelte greener. Dette vil da ikke være på hele green, men de områder der det danner seg putter når det regner som mest. I all hovedsak gjelder det områdene hvor spillere forlater green.

Pinne plasseringer på disse greenene vil da satt så langt bort fra disse områdene som mulig slik at banen spilles som normalt.

Dette gjelder følgende greener: 1-3-5-8-9-16