Ukens vedlikehold på banen

I dag starter arbeidet med våre teesteder. Det vil bli lufting på alle teesteder i løpet av uken. Arbeidet utføres fra morgen av. Dette er en normal del av vedlikeholdsarbeidet på banen.

Som når vi luftet alle greener vil teesteder oppleves noe myke de nærmeste dagene.