Vedlikehold uke 44

Denne uken vil alle greener hulles og dresses. Arbeidet starter mandag kl 10. Det er forventet at mannskapet når alle greener i løpet av dagen. Dersom ikke vil arbeidet fortsette tirsdag morgen.

Vi har og startet arbeid på hull 8, venstre side av fairway med drenerings arbeid.