Spørreundersøkelsen 2019

Vi har nå entret vinter sesongen og det blir fort mørkt om dagen. Etter 20 medal runder, 20 damedager, 12 seniordager, 23 forskjellige turneringer på banen vår er nå sesongen over.

Som vanlig på denne tiden sender Players 1st ut en spørreundersøkelse på vegne av golfklubben slik at vi kan få tilbakemeldinger på hva dere som medlemmer mener om golfbanen, café, proshop og alt som har med klubben og gjøre. Vi leser gjennom alle skjema som blir sendt til oss, og vi har per nå mottatt ca 500 svar. 

Som tidligere år så kommer det flere kommentarer i dette skjema inn til oss, og det setter vi pris på. Veldig mange har gode kommentarer om saker som påvirker deres opplevelse på golfbanen, og det gir oss en veldig god peke pinne på hvilke fokus vi bør ha fremover. 

Etter å ha lest gjennom hele kommentarfeltet så har vi plukket ut tema og saker som går igjen ofte og ønsker å besvare disse så godt som mulig. 

Kommentarene er og presentert til styret som vil ta dette til etterretning når prosjekter skal organiseres og hva som skal prioriteres.

Vi retter og en stor takk til alle dere som meldt dere som frivillige til klubbens forskjellige komitéer eller dugnad. Det setter vi kjempe stor pris på og er helt avhengig av. TAKK! Vi tar kontakt når vi har oppgaver som vi trenger hjelp til. 

Dersom din kommentar ikke blir besvart under her eller ikke konkret nok i forhold til din kommentar, så ta gjerne kontakt med meg direkte på kim@sgk.no

Temaer som går igjen i 5 eller flere besvarelser:

BANEN

Ønsker raskere greener gjennom hele sesongen

Greenene i år har variert etter en trøblete start og 2x NM i sesongen. Etter fellesferien har vi funnet en god løsning på vedlikeholdet av våre greener slik at greenene som de har fremstått fra august er slik vi ønsker å ha dem. Med endring av vedlikehold før vinterdvalen så håper vi at koden for gode greener tidligere på året er knekt. 

Bunkere er for svake

Her er vi enige. Dette har vi tatt opp i møter med greenkeeper staben og i banekomité møte som består av medlemmer. Ett av våre hovedfokus for vinterarbeid vil bli å utbedre bunkere inn mot neste sesong. Arbeidet vil bestå av å flate ut inngangspartiene til bunkere slik at man unngår å stå i nedoverbakke samt skape en inngang til mindre maskiner som da kan rake opp bunkere bedre og raskere. I løpet av vinteren så klarer vi ikke å ta alle på en gang, men vi har plukket ut de som er mest kritiske og vil starte der. 

Informasjon om klipping, stimpmeter på greener hadde vært bra.

Dette har vi gjort og ligger live på vår nettside. 

Via vår banestatus https://www.sgk.no/category/banestatus/ som man også finner på fremsiden, ligger det oppdatert informasjon om klipphøyder og stimpmeter. Vi legger og ut ukesarbeid her slik at dere vet mest mulig om hva som foregår på banen fra uke til uke. 

TURNERINGER

Ønsker flere lag turneringer

Turneringsprogrammet hvert år er en kabal som skal gå opp slik at vi dekker ønsker og behov for de fleste spillere. I år hadde vi 3 lag turneringer foruten foursome serien som gikk gjennom sesongen. Vi kan se på løsninger for å dekke dette behovet ytterligere.

Ønsker færre turneringer

Dette handler etter vår tolkning om blokkering på banen. Vi har endret noe på turneringer spesielt på shotgun turneringer, slik at de starter på siste 9 hull for å minimere blokkeringer i Golfbox. Denne kommentaren er da motsigende til den forrige som ønsker mer turneringer. Her er det viktig at vi finner en god balanse. I helger så prøver vi så langt det lar seg gjøre å ikke ha turneringer både på lørdag og søndag. Unntaket her er da to dagers turneringer som Hydrawell Open, Region Tour, KM og Medal Champion. Blokkeringer her vil og bli gjort så korte som mulig slik at mest mulig medlemmer får tee time når de ønsker. Husk 5 dagers booking regler for medlemmer. 

Turneringer som utelukker spill for medlemmer bør minimeres

Dette har vi veldig få av. Bedrifter som leier banen av oss er naturligvis ett unntak da de inviterer sine gjester. Disse turneringene går da på dagtid når trafikken på banen er minst.

For våre klubbturneringer er ytterst få utelukkende for medlemmer å bli med på, men da noen krav for å bli med på. Unntaket her er da Maikatten som er for damer eller St.Hans mix som er for par. 

Damedagen på mandager, blokkering av banen

Damedagen er ett fast innslag hver mandag, men med en felles scramble siste mandag i måneden over 9 hull. De starter da på back 9. Med oppstart kl 17 så vil det påvirke spillere som er på siste 9 hull da. Gjennom arbeidet med damekomité så skal disse spillere flette inn med spillere som befinner seg der slik at gjennomføringen skal flyte bra. Vi har opplevd at dette ikke alltid går etter planen og noe vi snakker med komitén om for å bli flinkere på. En god dialog her løser mye.  

KAFE/RESTAURANT

Bedre åpningstider i kafé / Utvalg i kafé

Årets kafé har nå vært gjennom sin første sesong, og de har brukt denne sesongen for å bli bedre kjent med medlemmer og ikke minst hvilket tilbud som ønskes. Til neste sesong vil utvalget øke, og ikke minst varm mat til daglig vil være tilgjengelig. Kafé fikk ett godt løft når den ble flyttet til Jærhuset og det vil ble enda bedre. Basert på kommentarer så er det mest varm mat som savnes.

Åpningstidene vil og bli utvidet neste år med spesiell fokus på torsdager + helger. Noe personell vil bli lagt til i kafé neste år som gir oss mer fleksibilitet til å ha åpent lengre enn vi har i dag. 

Husk at jo mer vi bruker kafé desto bedre blir tilbudet. 

Vise mer golf på tv i klubbhuset

En ny tv vil være tilgjengelig i 2020 og monteres i Jærhuset slik at vi kan vise mer golf på tv. Golf har vært tilgjengelig i år, men da inne i restauranten. Med en ekstra skjerm i Jærhuset vil det bli enklere og sette seg ned og se på golf. Vi har Viasat Golf tilgjengelig for offentlig visning. 

TRENING

Bedre rangeballer

Nye rangeballer fra Callaway er bestilt og vil være klar til neste sesong. De ble bestilt i sommer, men noen forsinkelser gjorde at de ikke kom frem i tide. Rangeballer ligger nå hos oss og klar til ny sesong.  

Rangekort med ubregrenset klipp, årskort?

Er per dags dato ikke tilgjengelig hos oss, men noe vi kan se på nærmere. Godt innspill. 

Ball automaten virker ikke alltid

Etter lynnedslag i sommer har den oppført seg noe merkelig. Vi har byttet kretskort i maskinen, og tatt de servicer som kreves, men fremdeles noe ustabil. Vi har kontaktet leverandør som skal se på dette nærmere. Andre klubber som bruker lik maskin har rapportert lignende feil. 

Gratis range for medlemmer

Ble tatt opp i årsmøte i februar og avvist pga rangen er en viktig inntektskilde for klubben. Vi lanserte da gratis range i starten av sesongen på utvalgte dager slik at alle kunne komme i gang med svingen etter vinterdvalen. 

Bedre treningsforhold

Noe vi jobber med og står på planen for vinterarbeid. Arbeidet har allerede startet på driving rangen og vil fortsette ut på gamle hull 8 for å gjøre våre treningsområder bedre.

En skikkelig korthullsbane samt mulighet for å chippe i nærheten av klubbhus

Ja takk begge deler sier vi.  Chippegreen rundt klubbhuset har vi rett og slett ikke plass til så det er vanskelig, men så klart noe vi gjerne skulle hatt. Dersom muligheten byr seg som gjør dette mulig så vil dette naturligvis bli prioritert. 

Korthullsbane krever og landområder for å lage, noe vi i dag ikke har. Vi ser på om vi kan gjøre noe rundt dette på treningsområdet vårt, men utvidelse av landområde er noe vi snakker jevnlig om.

Treningsgrupper for etablerte spillere med lav hcp savnes.

Eksisterer. Gruppen heter Amatør Elite og er for lav hcp, som har trening hver onsdag. Ta kontakt med Are Friestad dersom du er singel hcp og ønsker å bli med i en treningsgruppe.

MEDLEMSKAP

Prøvemedlemskap i klubben

Eksisterer på våre nettsider og er beregnet på nye golfere som tar VTG kurset gjennom oss og ønsker å prøve banen før det forplikter seg til klubben. 

Ta med familie medlem en gang i året

Godt innspill. Dette gjør vi gjennom Golfens Dag som vi holder en gang i året. NGF startet i 2018 «ta med en venn» kampanje som SGK ønsker å bli med på i 2019, slik at en slik kampanje kan og være med på å dekke det behovet som nevnes her. 

Medlemskap uten spillerett slik at jeg kan spille på greenfee når jeg ønsker

Eksisterer, det kalles passivt medlemskap. Det passive medlemskapet gir deg samme medlemsrettigheter som ett vanlig medlemskap, minus spilleretten på banen. Inkluderer også 2 greenfee.

Kan passive medlemmer gå 9 hulls runder som en del av sine 2 greenfee

Ja det kan dem. Dette kan ikke gjøres i Golfbox, men ved registrering i proshop.

Ønsker ett medlemskap som er mer passende for meg, midt i mellom hovedmedlem og passiv med 6-7 runder inkludert

Godt spørsmål. Nye medlemskategorier er en sak for årsmøte og ikke noe administrasjonen kan vedta på egen hånd. 
Dersom dette er ønskelig så anbefales det og sende inn dette som forslag inn til årsmøte. 

KLUBB

Juniorer roter i garberoben

En utfordring som det alltid vil være tilstede, og det gjelder ikke bare juniorer. 

Vi har vaskehjelp som er i garderobene hver morgen.

Manual for oppstart av Simulator, bedre styring

En ny manual lager vi nå i forkant av vintersesongen som skal gjøre det lettere for de som bruker maskinen for første gang eller sjelden. Vi har og opprettet en vaktordning gjennom vinteren slik at det skal være lettere å få hjelp dersom det skulle være problemer. 

Klubben bør ikke drive proshop

Og det skal den heller ikke gjøre fra 2020. Vi ønsker Tim Brooks velkommen til klubben. 

Savner mer informasjon om baneprosjektet som ble presentert på årsmøte.

Daglig leder og styret har brukt året i år på å innhente nødvendig data på design, kostnader, støtteordninger mm, samt evaluere effekten av dreningstiltakene som er gjort for å utarbeide en plan for hvilke tiltak som bør prioriteres. 

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen