Innkalling til årsmøte i Stavanger Golfklubb

Til alle medlemmer i Stavanger Golfklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Golfklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 3. mars 2020 klokken 19:00 i klubbhuset (The Wedge).

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 18 februar til e.post adresse: post@sgk.no , eller per post til Stavanger Golfklubb v/Frode Vassbø, Longebakke 45, 4042 Hafrsfjord.    

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøte på klubbens hjemmeside (www.sgk.no)

For å ha stemmerett må medlemmet ha fyllt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år, eller som ikke har vært medlem i en måned, har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se klubbens lov § 5 til § 8. 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen 

Styret