Hva korona betyr for Stavanger Golfklubb – og hva vi gjør

Innlegg fra SGK Styret

Korona pandemien raser og har allerede medført store negative konsekvenser og unntakstilstand i store deler av verden. Stavanger Golfklubb tar dette på alvor, og vi har iverksatt en rekke tiltak for å redusere smittefare.  Styret og adminstrasjonen vil med dette informere medlemmene om de tiltak som er gjort, både for å redusere smittefare og for å sikre at klubben kommer igjennom dette på best mulig måte.      

Fredag i forrige uke gikk NGF ut med en anbefaling om å stenge ALL aktivitet på golfbanene, inkludert banespill. Vi har fulgt helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger til punkt og prikke, men kunne ikke se at det innebar å måtte stenge golfbanen. Vi valgte derfor fra først av å ikke følge NGFs anbefaling på dette punktet. Som grunnlag for denne beslutningen hadde vi en samtale med assisterende smittevernlege i Sandnes kommune. Han konkluderte med at det fra et smittevern-standpunkt ikke var grunn til å stenge banen – tvert imot mente han at det vil være viktig å tilby gode lavrisiko reakreasjonstilbud i denne vanskelige perioden.  Vi har imidlertid også hatt samtaler med Idrettssjefen i Stavanger kommune som på basis av NGFs anbefaling konkludererte med at vi bør stenge banen.  Basert på dette har styret i dag besluttet å følge kommunens anbefaling og vil derfor stenge banen for organisert spill inntil videre.

Idrettsjefen understreker at stenging av golfbanen ikke innebærer et forbud mot å benytte golfbanens flotte område til rekreasjon: vi kan altså gå tur.   

Nå melder NGF at de arbeider for å få dialog med NIF om regulert bruk av golfbaner. En arbeidsgruppe forbereder en risikoanalyse til bruk i møter med NIF og eventuelt med helsemyndigheter, og forbundet forsikrer at de vil bistå så godt som overhodet mulig.  

Status og tiltak:

 1. Golfbanen blir stengt i dag.
 2. Vi har kansellert all organisert trening og alle kurs.
 3. Klubbhus, simulator og driving range er stengt.
 4. Administrasjon: vi har innført frivillig hjemmekontor. Vi stenger drop-in tilgang til kontorene, og har informert medlemmene om at de kan ta kontakt på telefon.
 5. Styremøter vil bli gjennomført elektronisk. Vi oppfordrer komiteene til å gjøre det samme.
 6. Kafé og Proshop er stengt.  
 7. Permitteringer: vi har ennå ikke permittert noen, men vil gjøre løpende vurderinger på dette. Utfallet er avhengig av om banen forblir stengt i en lengre periode.  
 8. Situasjonen som har oppstått, vil medføre en betydelig reduksjon av inntekter fra driving range, turneringer, greenfee, treninger og sponsorer. Flere av sponsorene som vi har vært i forhandlinger med / gitt tilbud til, har informert oss om at de legger eventuell sponsorkontrakt på is inntil videre. For å sikre klubbens likviditet gjennom denne perioden har vi iverksatt følgende tiltak: 
  • Stopper innkjøp av planlagte maskininvesteringer
  • Søkt om avdragsfrihet på langsiktig lån 
  • Permitteringer vil bli vurdert løpende   
  • Kutter sommerhjelp og sesongarbeidere
  • Ellers kutte / redusere kostnader der det er mulig. 
 9. Banemannskapet er drastisk redusert de neste to ukene på grunn av karantenebestemmelsene (ca 50% av våre ansatte er for tiden i karantene). I tillegg kommer ikke sesongarbeiderne til Norge før alt dette er over. I dag og i ca to uker fremover er det kun to ansatte på jobb. Vi har også måttet avlyse dugnadene. Det betyr at arbeidet som gjøres, må prioriteres strengt, og at vi ikke får ferdigstilt alle vinterprosjektene våre før en eventuell baneåpning.      

Vi er avhengig av medlemmenes og sponsorenes støtte i denne vanskelige perioden, og ber om forståelse for de tiltak som er og vil bli iverksatt i forbindelse med pandemien.

Styret og administrasjon 

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen

RSS Banestatus