Lufting 20.april

Lufting med 20mm Cross tiner i dag fra morgen av. Greener kan oppleves noe ujevn frem til arbeidet er ferdig.