Frist for endring i medlemskap

31.12 kl 23:59 er siste frist for å endre medlemskap i forkant av 2021 sesongen.

Dette gjelder utmeldinger, og andre endringer innenfor våre kategorier.
Alle medlemmer som står på våre lister 01.01.21 vil ha denne statusen for året.

Har du skap hos oss som du ikke lengre ønsker?
Medlemmer kan si fra seg sine skap innen 01.03 i forkant av hovedutsendelsen av årets kontingenter.

Klubbens medlemsliste er vårt viktigste verktøy for å beregne kontingent, forventet inntekt for neste sesong og budsjett. Vi ber da alle medlemmer respektere dette i henhold til klubbens laglov.