Månedsplan bane Juli

Vedlikeholdsprogrammet for juni ble gjennomført i henhold til plan med noen få unntak.  Vi fikk kjørt vertidrain og re-såing (overseed) på 13, 10, 4 og nursery green. Ved arbeid på green 8 knakk en del til traktoren, og vi måtte innstille arbeidet inntil ny traktor del var på plass. Delen er nå ankommet og vi kan nå gjennomføre resten av programmet med vertidrain og re-såing.  Vinterskader (fotspor) hull 10 er mer eller mindre borte. Dette er et godt eksempel på hvorfor det er viktig å stenge greener ved frost eller ikke tråkke på greener under frost perioder når skader som forekommer vil henge igjen ut i juli.  I løpet av juni fikk vi også re-sådd fairway på 1 og 2 med stor suksess.

Juli måned har ikke store vedlikeholds inngrep, men vi starter første onsdag i måneden ved å stenge banen for å gå over divots på fairways. Dette er en stor jobb som vil kreve mye tid pr fairway, og med det trøkket vi har på banen bestemte vi for å stenge banen for å få dette unnagjort på en dag. Dette arbeidet vil bli utført av banemannskap og frivillige.  

I skrivende stund faller det store mengder regn, dette er noe vi som jobber på banen er glad for. Vi prøver så godt vi kan å vanne området som blir utsatt for tørkeflekker utover greenområder og fairways. Hver dag i tidsrommet 23:00 til 06:00 tilfører vi mellom 380-400m3 vann på banen ved hjelp av vårt avanserte vanningssystem. I lange tørkeperioder er dette imidlertid ikke tilstrekkelig til å dekke alt.

Plan for Juli vil bli:

Greener

 • Ta igjen med vertidrain og overseed på green 8.
 • Kjøre Air2g2 på greenene, vil ikke lage noe forstyrende spill på overflaten.
 • Dressing, lufting, vertikalskjæring og rulling går sin vante gang etter vedlikeholdsplanen 2021.
 • Gjødselprogrammet med både fast og flytende går etter planen.

Tee/surround

 • Scarifying av tee’s med dressing, dressing av surround i uke 27.
 • Lufting av surround i uke 27, lufting av tee’s
 • Vi vil videreføre Air2g2 fra Juni planen.
 •  Air2g2 fra juni plan på tee’s.

Fairway

 • Gjødsling av fairways skjer fortløpende etter vær.
 • Divots vil bli gjennomført uke 27.

Bane generelt

 • Kantklipping
 • Videreføre vedlikehold av ny etablerte områder.
 • Stier vil igjen få et nytt lag med steinstøv.
 • Vedlikehold av planter ved klubbhus.
 • Sette ut nye «lede» gjerder på bane.
Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen