Medlemskurs oversikt

Oversikt over aktuelle kurs for medlemmer.


Medlemstrening

Medlemstrening for dem med handicap 18-54

Nærspill

Nærspillskurs for dem med handicap 10-54

Klinikk

Klinikk med Petter


Har du ønsker om kurs som passer deg bedre?