Green arbeid Mandag 6/5

I dag er det dressing og lufting av greener på programmet.
Arbeidet startet kl 07:00 og forventes ferdig ca kl 13:00