Status – SGK Proshop AS

I 2017 åpnet Stavanger Golfklubb en ny proshop. Styret i Stavanger Golfklubb besluttet at denne skulle drives i egen regi, og SGK Proshop AS ble opprettet.  

Driften av SGK Proshop AS har dessverre blitt en belastning for klubben både økonomisk og adminstrativt. SGK Proshop AS har siden dag 1 slitt med å generere positivt resultat og kontantstrøm. Dette førte blant annet til at Stavanger Golfklubb i fjor måtte tapsføre et langsiktig lån gitt til SGK Proshop AS på NOK 1 million. Det er heller ingen forbedring å spore i inneværende år. På grunnlag av dette har styret i SGK Proshop AS besluttet å avvikle selskapet.  

SGK Proshop AS vil imidlertid drives som normalt resten av sesongen, og som vanlig i høstsesongen og frem mot jul, vil vi komme med ekstra gode tilbud på utvalgte varer.  

Det er viktig for klubben å tilby medlemmer, sponsorer og gjester en proshop som leverer et godt produkt. Derfor har man allerede startet jobben med å vurdere alternative løsninger med målsetting om å ha en ny proshop på plass i god tid før sesongstart neste år.   

Vi vil publisere på nettsidene ytterlige informasjon om ny proshop når vi har en avtale og aktør på plass som vi finner passende for klubben.  

Med vennlig hilsen

Styret i Stavanger Golfklubb

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen