Stengt Range i perioder

I tiden frem mot påske vil det være arbeid som pågår på driving rangen.
Vi skal installere ballplukker og nye target greens. Det vil og foregå noe drenerings arbeid.

Se under for tider hvor rangen er stengt. Det vil være i tidsrom mellom 0700.1430 alle dager:

  • Onsdag 17. mars – fredag 19.mars
  • Lørdag 20. mars DUGNAD
  • Mandag 22.mars – tirsdag 30.mars

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Vinter
Åpen
Åpen
Stengt