Kategori: Banestatus

Banestatus 21/11

Det er nå meldt nattefrost 2 uker frem i tid. Vi har fra og med i dag flyttet over til vintergreener.  Greenkeepere vil sjekke for frost jevnlig og vil vurdere å flytte tilbake på greener etter denne 2 ukersperioden dersom mulig. Vil ligger ca rundt samme dato nå som da vi stengte greener i fjor. 

Les Mer →

Bane oppdatering 25/10

Neste uke starter arbeidet med Verti draining av greener for vinteren. Det vil si dyp lufting av greener. Arbeidet starter på mandag.  Siste dag med åpne tee steder vil være onsdag. 1.november vil disse bli stengt for sesongen. Dette gjelder med sikkerhet alle par 3 hull, men vil mest sannsynlig gjelde alle hul dersom værutsiktene...

Les Mer →

Banestatus og vedlikehold

Denne uken vil banemannskapet gå i gang med lufting og skjæring av fairwayer. Alle fairwayer skal tas i løpet av de neste 30 dager. Dette arbeidet gjennomføres naturlig nok på dagtid. Det forventes at en fairway blir ferdigstilt per dag. Dette arbeidet er tidkrevende da maskiner ikke kan bevege seg hurtig når skjæring pågår. Vi ber...

Les Mer →

Lufting av greener

I dag er det lufting av greener på agenda. Det vil og bli skjæring i løpet av dagen. Green som det jobbes med vil da være vintergreen til arbeidet er ferdig. 

Les Mer →